Giver for ekkolodd.

Givere for ekkolodd

Svinger for aSerie; Passer til Raymarine a67,a77,c97,c127,e97,e127

Svinger for Dragonfly; Passer kun for Raymarine Dragonfly

Svinger for a68/a78/CP100; Passer til a68,a78,CP100 Ekkoloddmodul.